top of page
Slinkse Sinkse HQ met Beide logo's -18.jpg

huisreglement

Door het betreden van het festivalterrein van Slinkse Sinkse ga je akkoord met ons huisreglement:

 

Artikel 1 - Veiligheid en Gedrag

Alle festivalgangers dienen de aanwijzingen van de festivalorganisatie op te volgen met betrekking tot veiligheid en het voorkomen van overlast. Niet-naleving kan leiden tot de ontzegging van toegang of verwijdering van het evenement.

 

Artikel 2 - Verboden Items

 • Personen jonger dan 14 jaar zonder begeleiding van een aangestelde meerderjarige voogd of ouders zijn niet toegestaan.

 • Eigen drank of andere vloeistoffen, gevaarlijke voorwerpen, dieren (uitgezonderd geleidehonden), professionele opnameapparatuur, eigen voedsel, drugs, rugzakken, en lachgas zijn niet toegestaan op het festivalterrein.

 

Artikel 3 - Inspectie en veiligheid

 Festivalorganisatie behoudt zich het recht voor:

 • De leeftijd van bezoekers te controleren met elk geschikt identiteitsbewijs.

 • De zakken van de kledij van bezoekers te controleren.

 • Handtassen en andere tassen van bezoekers te controleren.

 • Elektronische bewaking uit te voeren met camera's op het terrein en de parkeerplaats.

 

Artikel 4 - Toegangsweigering en Verwijdering

  De festivalorganisatie heeft het recht om de toegang te weigeren of personen te verwijderen, inclusief degenen die:

 • Verdacht worden van het bezit van wapens, drugs of andere gevaarlijke voorwerpen.

 • Een gedrag vertonen dat wijst op drugshandel of eerdere inbreuken op wapen- of drugsbezit op het terrein.

 • Ernstige problemen veroorzaken of eerder problemen hebben veroorzaakt op het terrein.

 • Onder invloed zijn van alcohol of drugs.

 

Artikel 5 - Foto's en Opnamen

 • Foto's, beeld- en geluidsopnamen gemaakt op Slinkse Sinkse kunnen worden gebruikt voor uitzending, publicatie of promotie, met toestemming van de festivalorganisatie.

 • Tijdens het evenement worden foto's genomen. Deze kunnen worden gepubliceerd op de officiële website en sociale mediapagina's van Slinkse Sinkse. Als je een foto wilt laten verwijderen, neem dan contact op viainfo@slinksesinkse.be.

 

Artikel 6 - Toegangsbewijs

Op verzoek van de festivalorganisatie moet je te allen tijde een geldig toegangsbewijs kunnen tonen. Geen geldig toegangsbewijs betekent vertrek van het festivalterrein.

 

Artikel 7 - Afsluiting van het Terrein

 In geval van terreinafsluiting om redenen van veiligheid of andere factoren kan de toegang tot het terrein van Slinkse Sinkse worden ontzegd, mogelijk tijdelijk, zelfs voor personen met een geldig toegangsbewijs.

 

Artikel 8 - Misdrijven

In geval van misdrijven wordt altijd contact opgenomen met de politie.

 

Artikel 9 - Ticketbeleid

 1. Festivaltickets worden niet geruild of terugbetaald. Verlies of diefstal van festivaltickets is de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen recht op vervanging of terugbetaling.

 2. De ticketkoper moet voldoen aan de toepasselijke wetten met betrekking tot de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen.

 3. Wijzigingen in het programma geven geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van festivaltickets. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.

 4. Festivaltickets mogen niet worden gebruikt voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toestemming van de festivalorganisatie.

bottom of page